DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

541

Nguyễn Quốc Dũng

TP HCM

8

542

Trương Thị Hạnh

Lâm Đồng

8

543

Tống Văn Thanh ( Tống Thanh )

Long An

4

544

Nguyễn Thi Kim Em

Kiên Giang

8

545

Trần Thiết Dũng

Lâm Đồng

8

546

Nguyễn Ngọc Mai

TP HCM

8

547

Hoàng Đức Ngọc

Bình Định

8

548

Nguyễn Văn Long

TP HCM

8

549

Hoàng Quốc Thắng

Lâm Đồng

8

550

Thái Tôn Hạo

An Giang

4

551

Hiếu Minh Vũ

Đồng Tháp

8

552

Trương Thạch Vũ

Kiên Giang

8

553

Nguyễn Hoàn Vũ

Trà Vinh

7

554

Nguyễn Việt Cường

TP HCM

8

555

Nguyễn Thị Hồng Lân

TP HCM

8

556

Nguyễn Hoàng Trọng

Đồng Tháp

8

557

Đặng Nhật Từ

Trà Vinh

8

558

Hoang Cong Hung

Đồng Nai

8

559

Trần Anh Tuấn

TP HCM

8

560

Pham Binh

Lâm Đồng

8

561

Phạm Duy Khương

Hậu Giang

1

562

Đỗ Tuấn Hùng

Bà Rịa - Vũng Tàu

8

563

Lê Khánh Trung

Trà Vinh

8

564

Lý Phú Tại

TP HCM

8

565

Cấn Nguyễn Duy Minh

TP HCM

4

566

Dương Nhựt Trường

Trà Vinh

8

567

Nguyễn Hoàng Nghĩa

Đồng Tháp

8

568

Nguyễn Hoàng Sang

Đồng Tháp

5

569

Bùi Văn Mùi

TP HCM

8

570

Nguyễn Đức Minh

Quảng Ngãi

8

571

Huỳnh Lê Viễn Duy

Phú Yên

2

572

Nguyễn Thị Ngọc Phước

TP HCM

5

573

Hồ Lê Hoàng Vũ

TP HCM

8

574

Trần Cao Bảo Long

TP HCM

8

575

Nguyễn Bảo Sơn

Ninh Thuận

1