THÔNG BÁO LOẠI TÁC PHẨM DO PHẠM QUY

1. Tác phẩm: Vũ Khúc tình yêu - Tác giả: Trần Tấn Đông (Cà Mau)

Lý do: Sử dụng nguồn ảnh ghép không phải của tác giả- vi phạm bản quyền ảnh

 

2. Tác phẩm: Quê Hương Việt Nam - Tác giả: Huỳnh Ngọc Minh (Quảng Ngãi)

Lý do: Sử dụng nguồn ảnh ghép từ nước ngoài - vi phạm bản quyền ảnh

 

 

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 471 tác giả, 52 tỉnh/thành và 3285 tác phẩm