GIẤY MỜI THAM DỰ LỄ KHAI MẠC TRIỂN LÃM

THƯ MỜI         

Chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2019), 

Ban Chấp hành Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, 

Trân trọng kính mời toàn thể các tác giả tham gia

Đến tham dự: Lễ Trao giải và Khai mạc triển lãm 

Liên hoan Ảnh Nghệ thuật truyền thống Thành phố Hồ Chí Minh - Lần thứ 44 năm 2019

Thời gian: 9 giờ 00, ngày 30 tháng 8 năm 2019 (thứ sáu)

Địa điểm: Hội Nhiếp ảnh Tp. Hồ Chí Minh (122 Sương Nguyệt Anh, Q.1)

Hân hạnh được đón tiếp!

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH                                                                   

Nguyễn Thanh Tâm

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 471 tác giả, 52 tỉnh/thành và 3285 tác phẩm